Blog

22
12月

Flint OS for TKB v3.2 发布通知

作者: | · | News | Flint OS for TKB v3.2 发布通知已关闭评论

基于我们最近发布的Flint OS for PC v3.2 DEV,此次发布的是更新的Flint OS for […]

阅读全文
05
7月

Flint OS for Tinker Board v1.0 发布通知

作者: | · · · | News | Flint OS for Tinker Board v1.0 发布通知已关闭评论

经过近一个月的努力,Flint OS for Tinker Board v1.0 今天正式发布! Tinker […]

阅读全文
06
6月

Flint OS for TKB v0.1 发布通知

作者: | · · · · · | News | Flint OS for TKB v0.1 发布通知已关闭评论

燧炻创新今日非常荣幸地发布适配华硕「Tinker Board」的Flint OS for TKB! Tinke […]

阅读全文